นี่แหละที่ว่าช่วยตัวเองแบบโหดมากไป มันคงจะเจ็บแล้วแหละ

Description

นี่แหละที่ว่าช่วยตัวเองแบบโหดมากไป มันคงจะเจ็บแล้วแหละ